Zasady udzielania psychoterapii w Centrum Psychoterapeutycznym

1. Zapisy na pierwszą sesję konsultacyjną odbywają się telefonicznie pod numerem: 730-031-342 .

 

2. Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych ustalana jest z terapeutą prowadzącym i wynosi zazwyczaj raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, częstotliwość może być większa lub mniejsza, sesje mogą być zarówno regularne (stała pora) lub ustalane za każdym razem w dogodnym terminie.

 

3. Ustalone terminy sesji mogą być zmienione pod warunkiem, że zgłoszenie zmiany u terapeuty prowadzącego nastąpi nie później niż do godziny 18:00 poprzedniego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia późniejszego lub nieobecności na sesji bez uprzedzenia, pacjent zobowiązany jest do uiszczenia za nią pełnej opłaty.