Psychoterapia par

jest formą terapii zalecaną w sytuacjach, kiedy problem dotyczy relacji między partnerami. Terapia par może pomóc w zrozumieniu natury problemu, znalezieniu możliwych sposobów rozwiązania trudności, polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i nawiązaniu bliskości między partnerami.

 

Długość procesu terapeutycznego jest uzgadniana pomiędzy Klientami i terapeutą, i zależy od natury zgłaszanego problemu.

 

Sesja trwa 90 minut.