Interwencja kryzysowa

 

rodzaj pomocy skierowany do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji i skupiający się głównie na rozwiązaniu aktualnych problemów. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.