Psychoterapia jest profesjonalną formą pomocy, opartą na metodach kierowania procesami psychicznymi człowieka. Psychoterapia polega na rozmowie, w czasie której terapeuta analizuje problem pacjenta. Zadając odpowiednie pytania kontaktuje pacjenta z jego zasobami, pomaga mu zrozumieć samego siebie a niekiedy zadaje pomocne ćwiczenia lub zadania domowe. Efektem psychoterapii jest ustąpienie lub złagodzenie objawów, z którymi pacjent się zgłasza lub lepsze radzenie sobie z trudną sytuacją, w której się znalazł. Czynnikiem pośredniczącym w tym procesie jest nabywanie przez pacjenta umiejętności np. lepszego radzenia sobie ze stresem, budowania zdrowych relacji z innymi, odczuwania i wyrażania emocji i potrzeb. Istnieje wiele nurtów w psychoterapii. Każdy z nich ma swoje metody. Niektóre bardziej akcentują przeszłość pacjenta i przyczyny pojawienia się problemów. Inne ukierunkowują pacjenta w głównej mierze na przyszłość i rozwiązanie. W naszym Centrum stosujemy podejście psychodynamiczne i ericksonowskie, w zależności od potrzeb konkretnej osoby.

 

 

• Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli na psychoterapii

 

Spotkanie z psychoterapeutą po raz pierwszy, może być dla Ciebie stresującym wydarzeniem. Będziesz przecież opowiadał obcej osobie o swoich osobistych sprawach, czasem trudnych, niekiedy przykrych. Pamiętaj, psychoterapeuta nie ocenia Ciebie ani Twojego postępowania! Nie jest też mędrcem, który doradzi Ci jak masz postępować. Na terapii to Ty wybierasz, nad czym chcesz pracować i jakiej zmiany oczekujesz. Twój światopogląd i Twoje wartości zostaną uszanowane. Możesz o czekiwać, że po terapii będzie Ci lepiej z samym sobą, będziesz więcej wiedział na własny temat, poczujesz większą sprawczość w swoim życiu. Jeżeli cierpisz na objawy lęku, depresji, zaburzenia jedzenia, psychosomatyczne czy też inne, to na terapii dowiesz się jak postępować, aby ustąpiły. Czas terapii potraktuj jako czas dla siebie, inwestycję w lepszą jakość życia.

 

 

• Dla tych, którzy już byli na psychoterapii w innych miejscach

 

Kiedy problem, nad którym poracowałeś na poprzedniej psychoterapii (-ach) powrócił, albo nie został rozwiązany w satysfakcjonujący sposób, albo pojawił się nowy – możesz ponownie podjąć psychoterapię. Każda psychoterapia jest zamkniętym procesem, bez względu na to, czy powracasz do tego samego terapeuty, czy też wybierasz nowego. W tym ostatnim przypadku nastaw się na to, że terapeuta może Ci zaproponować inny styl pracy. Jest wiele podejść terapeutycznych i psychoterapeuci różnią się bardzo między sobą sposobem pracy. Niektóre podejścia terapeutyczne będą Ci bardziej służyły, inne mniej. Mając doświadczenie z poprzedniej psychoterapii, szybciej się zorientujesz, co możesz osiągnąć w trakcie bieżącego procesu. Korzyści, które wynosisz z każdej psychoterapii sumują się i wzbogacają

Twoje spojrzenie na siebie, innych i powiększają repertuar sposobów, którymi radzisz sobie w życiu.